Editura Corvin

Educatie sociala

Format: 21 x 27 cm    Nr. pagini: 88

VARIANTA .PDF (Se poate descărca!)
Introducere în educaţia socială

Educaţia socială este o disciplină de studiu nouă, dar care vine în continuarea, completarea şi dezvoltarea competenţelor formate prin studiul Educaţiei civice în clasa a IlI-a şi clasa a IV-a.
Scopul introducerii acestei discipline noi în curriculumul învăţământului gimnazial este acela de a asigura dezvoltarea integrală a personalităţii fiecăruia dintre voi, contribuind la formarea competenţelor cheie pentru calitatea de cetăţeni responsabili şi pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi.
Educaţia socială încearcă astfel, la nivelul clasei a V-a prin Gândire critică şi drepturile copilului, să vă stimuleze interesul pentru problematica drepturilor copilului, a protejării şi promovării acestora, totul prin intermediul unei reflecţii critice asupra lor.
La clasa a Vl-a, Educaţia socială vă va propune o tematică centrată pe Educaţia interculturală. Demersul va urmări formarea voastră ca persoane capabile să valorizeze propria cultură şi să aprecieze pozitiv diferite alte culturi ce se regăsesc într-o societate interculturală, aşa cum sunt societăţile contemporane, inclusiv societatea românească.
La clasa a Vll-a, Educaţia socială va aduce în centrul preocupărilor voastre Educaţia pentru cetăţenie democratică, prin intermediul căreia veţi dobândi competenţe noi şi le veţi dezvolta pe cele dobândite în învăţământul primar cu privire la funcţionarea statului democratic, a statului de drept şi mai ales la formarea voastră ca cetăţeni activi.
Veţi finaliza studiul Educaţiei sociale în clasa a Vlll-a, cu Educaţia economico-financiară, în cadrul căreia vă veţi putea descoperi şi dezvolta spiritul de iniţiativă şi de antreprenoriat, dar şi competenţele care să vă permită să adoptaţi responsabil decizii care privesc aspectele economice şi financiare ale unui cetăţean activ.
În sinteză, prin intermediul Educaţiei sociale vei reuşi să te dezvolţi ca persoană, să valorifici creativ potenţialul de care dispui, iar acest lucru, cu atât mai important, împreună cu ceilalţi, într-o societate preocupată de toţi membrii săi.Din continut

  • Editura Corvin, 330161 Deva, str. dr. Victor Suiaga nr. 14, Tel.: 0254-234500; Fax: 0372-002395.
  • E-mail: office@corvin.ro