Editura Corvin

Evaluare nationala

50 de teste

Autori: Felicia Tripa, Gabriel Tripa
Pret: 9,50 lei

Prezenta lucrare reprezintă un instrument util de lucru atât pentru elevii din clasele a Vlll-a, cât şi pentru ceilalţi din învăţământul gimnazial, întrucât cuprinde şi texte literare studiate la clasă. Acestea sunt argumentate în funcţie de genurile şi speciile literare cărora le aparţin. Atât testele rezolvate, cât şi celelalte propuse spre rezolvare respectă cerinţele Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, prin exerciţii diverse cu un grad mediu de dificultate. Ele permit exersarea, în condiţii apropiate de cele ale examenului, a celor două competenţe dobândite de elevi de-a lungul întregului parcurs şcolar (capacitatea de receptare a mesajului scris şi cea de exprimare scrisă). Fiecare test rezolvat este însoţit de un barem de notare şi de explicaţii detaliate privind rezolvarea cerinţelor.

Comandati acum! »

  • Editura Corvin, 330161 Deva, str. dr. Victor Suiaga nr. 14, Tel.: 0254-234500; Fax: 0372-002395.
  • E-mail: office@corvin.ro