Evaluarea Națională

clasele a V-a și a VI-a

Autor: Alin Stefănut ' '
Pret: 9,50 lei

Prezentul auxiliar didactic se adresează elevilor din clasele a V-a și a VI-a, atât din școli cu predare în limba română, cât și din școli și secții cu predare în limba maghiară, interesați de o bună pregătire pentru Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a. Lucrarea se dorește a fi un instrument util în munca profesorului și a elevilor la clasă, atât prin textele propuse, cât și prin itemii formulați. Sunt vizate, în primul rând, abilitățile de lectură și de înțelegere a textului scris, corespunzătoare competenței generale nr. 3 din programa de limba și literatura română, dar și cele de redactare a textului scris de diverse tipuri, aferente competenței nr. 4. Începând cu anul școlar 2017 – 2018, programa de limba și literatura română s-a schimbat fundamental, iar pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară există o programă distinctă, însă evaluările naționale au același grad de dificultate pentru toți elevii, indiferent de programa după care învață, motiv pentru care considerăm necesară și utilă apariția unei astfel de lucrări. Prin textele propuse, materialul urmărește și dobândirea unor competențe sociale și civice și a unui set de valori necesare într-o societate în perpetuă schimbare și reașezare. Scopul final este de a contribui la formarea unor abilități și competențe reale în legătură cu disciplina limba și literatura română și de a le cultiva elevilor apetitul pentru lectură, ca factor modelator al ființei. Temele abordate pot fi corelate cu experiența de viață a elevilor și contribuie la dezvoltarea orizontului personal și cultural al acestora.

Comandati acum! »

  • Editura Corvin, 330161 Deva, str. dr. Victor Suiaga nr. 14, Tel.: 0254-234500; Fax: 0372-002395.
  • E-mail: office@corvin.ro